Zergak

• "111 y 110 con inclusión de profesionales" ereduaren prestakuntza eta honen komunikazioa Ogasunari (hileko edo hiruhileko P.F.E.Z.-a).
• Urteko P.F.E.Z.-aren laburpenaren prestakuntza eta aurkezpena(190 eredua).
• 115 ereduaren aurkepena(alokairua) eta urteko 18 ereduaren laburpena.
• B.E.Z.
• Ordainketa zatituak.
• Errenta eta ondare aitorpenaren prestaketa.
• Gizarteen zergak.

Lankudeaketa eta gizarte-segurantza

• Hileroko soldata-orriak, aparteko ordainsaria…
• Soldata-orribereziak: atzerapenak, helburuetan oinarritutako bonus-ak…
• Kostuen eta hileroko, hiruhileko eta urteko soldaten txostenak, etab.
• Banku-transferentziak PDF eta TXT fitxategi gisa -banku elektronikoa-.
• Kontratazio gaiei buruzko aholkularitza - lan kontratuak- eta hauen aurkezpena INEM-ean.
• Saldo eta kitapen ordain agiriak - langabezia ziurtagiriak-.
• Lan-aholkularitza: araudia, hitzarmen kolektiboak, iraizpenak, enplegu-erregulazio txostenak, funtsezko aldaketak, hobariak, etab.
• Gizarte aseguruak (sare bidezko transmisioa, helbideratzeko aukerarekin).
• Alta, baja-agiriak, datuen aldaketa RED sistemaren bidez.
• Instripu-agiriak transmisión Mutua Accidentes de Trabajo sistema DELTA.
• Denboraldirakoez gaitasun bajak - transmisión sistema RED.

Aholkularitza

• Laguntza lan-ikuskaritzan, enpresaren ordezkari gisa.
• Laguntza Arbitratze, bitarkaritza eta kontziliazio zerbitzuarekin (S.M.A.C.).
• Laguntza espezializatua zazpi orduz jarraian, astelehenetik ostiralera.
• Nahi izanez gero, soldata-orria bidali diezaiokegu langileari.

Fiskala

• Zerga estrategiaren diseinua.
• Zergekin zerikusia duten gaien segimendu iraunkorra.
• Zerga eta aitorpen ezberdinen azterketa eta prestakuntza.
• Zergadunaren arreta zerbitzua: errekurtso eta ikuskaritza.
• Zergen ordainketa gerorapena.
• Kontabilitate-aholkularitza. Sektore-plangintza.
• Urteko kontuen eta bestelako kontabilitate-egoeren azterketa eta hauen inguruko aholkularitza.

Zirkulazioa

• Matrikulazioak • Transferentziak.
• Bermatrikulazioak.
• Kopiak.
• Bajak.
• Txostenak.
• Zirkulazio-baimenen berrikusketa.
• Erkatzeak.

Garraio eta industria

• Garraiobide industrialen garraio txartela: zerbitzu publiko eta pribatua.
• Txartelen oniritzia.
• Baimen bereziak.
• IATaren azterketa.
• Berrikuntzak.